Om DSSP

dssp ble etablert i 2008 og er et prosjekt tilknyttet og drevet parallelt med Audiatur bokhandel. Hovedambisjonen med initiativet er å skape en stabil salgs- og markedsføringskanal for norske og skandinaviske småforlag, samt å øke bokhandelbransjens bevissthet ovenfor det som produseres av svært gode bøker og tidsskrifter på de mindre forlagene. De etablerte distribusjonskanalene i Norge er ikke i nærheten av å ha et godt nok tilbud til mindre aktører. Vi stiller derfor fra våren 2010 med utvidet distribusjons og lagringskapasitet av bøker/tidsskrifter tilpasset småforlagenes og tidsskriftenes budsjetter.

Besøksadresse: House of Founation, Henrik Gerners gate 12, 1530 Moss, Norge

Postadresse: Audiatur, Balaklava 18, 1513 Moss

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

E-post: dssp@audiatur.no

Telefon: + 47 97064965

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansatte

Driftsansvarlig: Martin M. Sørhaug

Design: Judith Nærland

Web: Stian F. Kristensen