Utgivelser fra Zeth Forlag
Kurt Johannessen:Dei andre situasjonane
Ein ny samling med 101 tekster. Tekstane har fellestrekk med tekstane i "Situasjonane". Korte historier med ei lengd heilt ned til ein...
>> Mer info
Kurt Johannessen:I Am
A collection of short poetic texts, where all passages start with: I am… Read...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Discoveries
A collection of discoveries in various, partially unknown scientific disciplines. The whole book is grey with black cover and white...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Imaginære elefantar
Ei samling med 24 teikningar av Kurt Johannessen. Alle teikningane var teikna med lukka auge medan han tenkte på elefantar. Bilda er trykte...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Tusen historiar fortalt av ein regndråpe
Ein samling av ulike organiske former. Formene er fargelagt i blågrågrønne nyanser. A collection...
>> Mer info
Kurt Johannessen:The Other Situations
A new collection of 101 texts. The texts have a similarity to the texts in “The Situations”. Short stories with a length of just one...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Er eg ein frosk
Boka er basert på performanceforedraget ”Er eg ein frosk?” Presentasjon av mange vitskaplege og filosofiske observasjonar omkring...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Moon
Den tjuande mars 2000 møttest forteljingar om månen under kvelvingen på Bergen Kunstmuseum i Noreg. På berre litt meir enn...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Tida før inkje
Det er ei fortelling om framtida. Kva veit vi om framtida? Kva er framtid? Korleis kjem framtida? There’s a story about the...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Lux
Papiret i denne boka er svart. Boka presenterer 13 ulike fuglenamn på latin. På motståande side av kvart fuglenamn er det eit ark...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Hendinga
Boka er basert på ei lita hending som varar i 2-3 sekunder. Boka har to deler, Del1; Avhøyra, og del 2; Om lag...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Øvingar
Handbok i øvingar som få eller ingen har øvd seg på tidlegare. Formatet er lite, slik at ein kan ta boka med seg overalt og...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Alt og ingenting
Ei vitskapleg forteljing om alt og ingenting, med særleg fokus på mellomrommet. Denne mikro-skopiske hinna mellom alt og ingenting vert...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Oppdagingar
Ei samling med oppdagingar innan ulike, til dels ukjende vitenskaplege fagområder. Heile boka er svart med kvit...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Steinar
17. og 18. juli 2002 vandra Kurt Johannessen rundt i området kring Finse. Han stogga ved utvalde steinar og las eventyr for...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Eg er
Ein samling med korte poetiske tekstar, der alle tekstane byrjar med: Eg er ... Les ...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Fotball med meir
Ein surrealistisk, kaotisk og humoristisk dokumentar om Skansemyren Ballklubb i perioden 1992–2014. Rikt illustrert med skisser og...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Lukka auge og åpne auge
Ei historie om ei reise mellom to tilstandar: opne og lukka auge. Ei indre reise som ikkje har nokon ende. Forteljinga byrjar...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Evolusjon
Ein tekst går gjennom boka med ei setning på kvar side. Det er ei forteljing om ei gradvis endring som får store konsekvensar for...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Samtalar
Bilder av ti ulike stjerner og ti ulike frø. Samtalar stjerner og frø om noko? Har dei eit felles prosjekt? Pictures of ten...
>> Mer info