Utgivelser fra Ariel Förlag
Inger Christensen:Hemlighetstillståndet
Den danska poeten Ingrid Christensen räknades vid sin död 2009 som en av de viktigaste poeterna i Norden. Flera av hennes centrala...
>> Mer info
Gundega Repse:Tennets Skrik
Det är tidigt sjuttiotal. I den sovjetlettiska huvudstaden har en elvaårig flicka just fått en dagbok. Den kommer att följa henne under...
>> Mer info
Annelie Axén (red.), Simen Hagerup (red.), Mathias Kokholm (red.):Kritiker 11: Antikritikk
KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får...
>> Mer info
Olga Tokarczuk:Styr din plog över de dödas ben
Styr din plog över de dödas ben. I ett avsides hörn av den polska landsbygden, nära den tjeckiska...
>> Mer info
Mikael Nydahl (red.) og Cathrine Strøm (red.):Kritiker 10: Översättningskritik/Oversettelseskritikk
I årets siste nummer undersøker Kritiker den kritiske stillheten omkring oversettelsen som virksomhet og som...
>> Mer info
Daniela Floman (red.):Kritiker 15 & 16: Skuggvärldar
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av...
>> Mer info
Sergej Zavjalov:Melik & tal: Dikter i urval 1984–2008
Melik & tal introducerar den ryske poeten Sergej Zavjalov på svenska. Urvalet sträcker sig från de...
>> Mer info
Daniela Floman (red.):Kritiker 12
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender"....
>> Mer info
Annelie Axén (red.):Kritiker 8/2008
Her vil du bl.a. kunne lese om Maria Vedin, Maja Lundgren og Morten Søndergård. Thomas Hvid Kromann skriver om boken som kunstobjekt, og vi...
>> Mer info
Annelie Axén (red.):Kritiker 5/2007
«VÃ¥r kunskap om världen er ofantlig, men världen tycks likväl bara finnas för oss när den syns. Nations are enemies of...
>> Mer info
Maria Zennström (red.) og John Swedenmark (red.):Kritiker 14: Metoden
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender"....
>> Mer info
Olga Tokarczuk:Löparna
Löparna kallas den gammaltroende ryska sekt som inte erkänner någon kyrklig eller världslig överhet, eftersom de båda är i...
>> Mer info
Daniela Floman (red.):Kritiker 13
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender"....
>> Mer info
Mikael Nydahl (red.):Ariel 2/2004 – Agneta Pleijel
Allt det som heter litteratur avslöjar sig ofelbart vid närmare betraktande som ett samtal, i ordets mest...
>> Mer info
Annelie Axén (red.):Kritiker 4/2007
REDAKTIONELLT/REDAKTIONELT Annelie Axén I och med landsgränserna ESSÄ/ESSAY Kari Løvaas Litt lys Martin Glaz Serup Jeg gentager...
>> Mer info
Helena Boberg (red.):Kritiker 17/18 2010
Agneta Enckell Atlasspinnaren innesluten Anneli Jordahl Av dy är du kommen Agneta Pleijel Tre landskap Trotzig Ulf Olsson...
>> Mer info
Gennadij Ajgi:Samtal på avstånd
Den ryske poeten Gennadij Ajgi (1934–2006) räknades vid sin bortgÃ¥ng bland förnyarna inte bara av den moderna ryska poesin, utan av...
>> Mer info
Yoko Tawada:Talisman / Förvandlingar
Om TALISMAN »Det intressanta ligger mellan«... Mellan orden, mellan människorna, mellan kulturerna. Litterära essäer, skrivna...
>> Mer info
Annelie Axén (red.):Kritiker 9/2008
Kritiker #9 er nå ute. Her kan du bl.a. lese om Ida Börjel, Katarina Bonnevier, Mirja Unge og Henri Michaux. Ulf Eriksson skriver om Kristine...
>> Mer info
Annelie Axén (red.):Kritiker 6/2007
REDAKTIONELLT/REDAKTIONELT/REDAKSJONELT Annelie Axén Urklipp ur ett lexikon RECENSION/ANMELDELSE Tania Ørum Kan man redde...
>> Mer info