Utgivelser fra Zeth Forlag
Kurt Johannessen:Om tid
Denne boka fortsett der boka. ”Om det innarste” slutta. Om tid ser på dei tre tidene, fortid, notid og framtid. Den viser kvar...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Om pust
Undersøkingar av pust. Kva er det eigentleg som går føre seg når ein pustar inn og når ein pustar ut? Kva endringar...
>> Mer info
Kurt Johannessen:The Speech
The Speech er ei bildebok. Noko organisk endrar seg og veks gjennom boka. The Speech is a picture book. Something organic changes and grows...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Andre andre øvingar
Dette er den tredje boka med øvingar. Det to andre bøkene kom ut i 1994 og 2001. Forma er den same, men innhaldet annleis. På...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Den andre hendinga
Boka tek før seg førebuingane til eit kaffiselskap. Nokon har handla inn sukker. Ulike...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Om det innarste
Det viser seg at i alt er det tre rom og to rørsler. Dei to rørslene er det innover og det utover. Dei tre romma er ein, det omkring...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Andre øvingar
Oppfølgar til Øvingar som kom ut i 1994. Forma er den same, men dei nye tekstane er påverka av nyare...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Andre andre øvingar
Dette er den tredje boka med øvingar. Det to andre bøkene kom ut i 1994 og 2001. Forma er den same, men innhaldet annleis. På...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Om alt
Boka har litt same form som Alt og ingenting frå 2004. Her legg ein ingenting til sides ei lita stund, for å gå grundigare inn i...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Og o
Ei surrealistisk forteljing om to grøne eple som trillar ut av auga på nokon. Ein lang setning som går gjennom heile boka, der kvar side...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Om Det utan meining
Om Det utan meining er ikkje det same som det meiningslause. Det meiningslause har ein særs negativ klangbotn, då det inneheld så...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Øvingar
Handbok i øvingar som få eller ingen har øvd seg på tidlegare. Formatet er lite, slik at ein kan ta boka med seg overalt og...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Det blåe
Ei samling av 56 korte historier. Historiene heng saman i ei lenke. Det siste ordet i ein historie er det same som det fyrste i den neste historia....
>> Mer info
Kurt Johannessen:Utvalde
Kronologisk presentasjon av utvalte tekstar frå 25 bøker. Bøkene er frå perioden 1985-2009, 25 år. Mange av tekstane...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Det
Ein samling med enkle setningar der alle byrjar med Det. Det som før var ... er no ... Slik er alle setningane. Den eine sluttar slik den neste...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Om tankar
Dette merkelege som me kallar tankar, korleis ser dei ut? Korleis utviklar dei seg? Korleis kommuniserer dei? Kva forhold har tankane til det...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Ete
Den 7. juli 2012 åt 29 personar originalteikningar av ulike ville dyr. Dei som åt, valde ut kvar sine dyr teikna av Kurt Johannessen....
>> Mer info
Kurt Johannessen:Og steinen og fjellet og
Ei samling av 67 svært korte historier. Dei fleste er på berre ein setning. Mange handlar om steinar og fjell. Nokre av historiene heng i...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Selected
A chronological presentation of selected texts from 25 books. The chosen books are also from a 25 year period, 1985-2009. Many of the texts here have...
>> Mer info
Kurt Johannessen:Touching the Universe
Ei samling med armer som strekker seg. Kvart oppslag har to hender som strekker seg mot einannan. Alle sidene har himmelblå...
>> Mer info