Utgivelser fra OEI
Jonas (J) Magnusson (red.) og Cecilia Grönberg (red.):OEI # 63-64: Strata, geologisk tid, jordkonst/Land art i Sverig
I OEI #?63-64 medverkar: Bengt Adlers, Lars Ahlström & Hans Anders Molin, Stefan Altekamp, Henrik Andersson,...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.) og Cecilia Grönberg (red.):OEI #59: Arbete pågår (2)

>> Mer info
Antonio Sergio Bessa (red.):OEI # 51
OEI är en kulturtidskrift som rör sig fritt mellan områden som poesi, poetik och patagrafisk teori. Tidskriften har med utkikspunkt...
>> Mer info
Anders Lundberg (red.):OEI # 43-44–45: Bioei
Om materialismer, biopoesi, biokonst etc. OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.), Karl Larsson (red.), Frans Josef Petersson (red.):OEI # 37 # 38 – R]Ed.est.
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.), Cecilia Grönberg (red.), Tobi Maier (red.):OEI66: Process/poem (poema/processo)
Issue 66 of OEI is the first substantial presentation outside of Brazil of the poetry avant-garde movement...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.), Jesper Olsson (red.), Cecilia Grönberg (red.):OEI #62: OEI on paper
Papperet - detta kulturbärande medium som haft en avgörande roll i den samhälleliga utvecklingen under de senaste två tusen...
>> Mer info
Frans-Josef Petterson (red.):OEI # 52
OEI är en kulturtidskrift som rör sig fritt mellan områden som poesi, poetik och patagrafisk teori. Tidskriften har med utkikspunkt...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.):OEI # 46-47: Prosa
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också givit sig hän...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.):OEI 3–5/2008 (39–41): Mix-up
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.), Cecilia Grönberg (red.), Anders Karlin (red.):OEI # 65 Postkonst
”Mail Art has no history, only a pre-sent”, hävdades en gång dubbeltydigt av Ray Johnson, postkonstens mest legendariska...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.) og Cecilia Grönberg (red.):OEI #58: Sömn, tillbakadragande, uppmärksamhet, distraktion, det samtida
"Med sin djupgående nyttolöshet, sin inneboende passivitet, med sin icke-kalkylerbara tid av...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.) og Cecilia Grönberg (red.):OEI # 53 # 54: Dokument, Dispositiv, Deskription, Diskurs
OEI är en kulturtidskrift som rör sig fritt mellan områden som poesi, poetik och patagrafisk teori....
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.) og Cecilia Grönberg (red.):OEI # 48-50: Lek & spel
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också givit sig hän...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.):OEI # 31 # 32 – Reader’s (un)digest
Reader's (un)digest: 416 sidor + insert (om materiella aspekter av läsning; bat-poetry, mm, mm) BLAND DE...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.) og Cecilia Grönberg (red.):OEI #60-61: Extra-disciplinary spaces and de-disciplinizing moments. In and out of the 30th Bienal de São Paulo
OEI is a magazine for extra-disciplinary spaces and de-disciplinizing moments – experimental forms of thinking,...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.):OEI # 56-57: Tidskriften / The Magazine / La Revue
En tidskrift kan vara ett uttryck för en doktrin som redan är konstituerad eller för en grupp som redan...
>> Mer info
Jesper Olsson (red.):OEI 55/2011
INNEHÅLL Förord • Friedrich A Kittler: ur Grammofon Film Typewriter • Gunnar Berge:...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.) og Jesper Olsson (red.):OEI # 42: Lars Norén
OEI är en tidskrift ägnad åt konceptuell poesi, estetisk teori och -teknologi. Sedan 1999 har den också givit sig hän...
>> Mer info
Jonas (J) Magnusson (red.):OEI # 33 # 34 # 35 – Nonsens
592-sidig trippelnummer av OEI om Nonsens, fiktiva/artificiella språk, konceptuella-materiella läsningar av...
>> Mer info