Utgivelser fra Ariel Förlag
Magnus William-Olsson (red.):Språk och oförnuft: Konstens kunskap, kunskapens konst
Konstnärer avkrävs i allt högre uträckning ett förnuftigt förhållande till...
>> Mer info
Ted Kooser:Det här är alltså Nebraska
Ted Kooser, född 1939 i Iowa, bosatt under större delen av sitt liv i Nebraska. Den amerikanska...
>> Mer info
Daiva ÄŒepauskaitÄ—:Det dagas
Daiva ÄŒepauskaitÄ—, född 1967 i MarijampolÄ—; poet, dramatiker, skådespelare, bosatt och verksam i Kaunas. Daiva...
>> Mer info
Helena Boberg (red.) og Vendela Fredricson (red.):Kritiker #24–25
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk...
>> Mer info
Gustav Haarnack:Livet på landet
Livet på landet består av 904 numrerade notiser - från prosalyriska utbrott till privata...
>> Mer info
Jonas Ellerström:Hemlängtan ur världen: Essäer om poesi
Hemlängtan ur världen rymmer essäer om svensk och internationell poesi, om klassiker som Erik Johan...
>> Mer info
Magnus William-Olsson:Seminariet som tankeform
Særtrykk utgitt i anledning FSL:s seminar «Seminariet som tankeform, 6. mars...
>> Mer info
Kari Løvaas:Och de såg att de var nakna : om skam och beskydd
Skam vet alla vad det är. Varje gång vi befunnit oss på fel plats vid fel tidpunkt, blivit iakttagna...
>> Mer info
Magnus William-Olsson (red.):Performativ kritik: Ariel litterär kritik
Frågan om konstens kunskapsvärde har sällan varit så aktuell som nu. Å ena sidan tycks...
>> Mer info
Kritiker 20-21: Dialoger
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk...
>> Mer info
Magnus William-Olsson (red.):Methodos : konstens kunskap, kunskapens konst
I vardagen är »metod« ett ord med motstridiga konnotationer. Å ena sidan signalerar det...
>> Mer info
Eva Lilja:Poesiens rytmik
Erfarenheten av rytm är en av våra mest grundläggande. Den återkommer i alla tänkbara skalor – från...
>> Mer info
Imants Ziedonis:Epifanier
Imants Ziedonis (1933-1913) intog alltsedan debuten vid mitten av 1960-talet en central plats i den lettiska poesin. Ziedonis, ett barn av...
>> Mer info
Gunnar Wærness:Bli världen och andra dikter
Gunnar Wærness är född 1971 i Trondheim, sedan 2004 bosatt i Skåne. Poet, även verksam som...
>> Mer info
John Swedenmark:Ariel litterär kritik # 2: Baklängesöversättning och andra texter
Ända sedan Stéphane Mallarmé en gång i modernismens barndom talade om »versens...
>> Mer info
Olga Tokarczuk:Björnens ögonblick
Olga Tokarczuk är född 1962 och bosatt i Wrocaw i sydvästra Polen. Hon tillhör sin generations mest framträdande polska...
>> Mer info
Kritiker # 27
KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna...
>> Mer info
Daniela Floman (red.):Kritiker 22-23
Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk...
>> Mer info
Vendela Fredricson (red.):Kritiker 19: Finland
KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna...
>> Mer info
Magnus William-Olsson:Ariel litterär kritik # 1: Läsningen föregår skriften. Poesiens aktualitet.
Vad är det som sker när textens stumma bokstäver omvandlas till ljudande dikt? Hur går det till...
>> Mer info