Utgivelser fra Slow Fire Press
Brenda Coultas:Ein sommars filmavis
Eg sa at ein hage må ha overflod av desse tinga: eit huskestativ, karosseri, liljer, campingdeksel, kaninar, plastbadebasseng opptar all plass under...
>> Mer info
Renee Gladman:Ikkje akkurat no
I Ikkje akkurat no blir forteljarposisjonen etablert og oppløyst i ein forstyrrande rytme, og det skjer stadige forflyttingar mellom "eg",...
>> Mer info
Mary Burger:Guten som kunne flyge
Guten som kunne flyge er eit forsøk på å sette saman ulike versjonar av helteforteljingar, for å undersøke korleis tekstfragmenta bryt med eller...
>> Mer info