Omslag: Langz
Annelie Axén
Langz

Annelie Axén, f. 1975, bosatt i Berlin. Redaktør i tidsskriftene Kritiker og Litlive. Langz er hennes første separatutgivelse.

«Presisjon og underliggjøring er de to ordene som faller meg først inn for å beskrive teksten – ofte er det også slik at disse grepene overlapper og undergraver hverandre. Selve det fiktive universet virker ustabilt og er vanskelig å lokalisere – samtidig som flere av tekstene gjør seg flid med å referere eller utpensle detaljer. Eksempelvis er hvert avsnitt i boken innledet med presise tidsangivelser, der de fleste – gjennom tilbakeblikk eller frempek – kretser rundt den sjette november 2003, da turisten Elia omkommer på en absurd måte. Mange av de minutiøse detaljene i boken får kriminalhistorisk ladning som spor og indisier. [...] I de passasjene hvor en jeg-forteller trer frem, er det tittelfiguren og lingvisten Langz som fører ordet. Det blir etter hvert klart at Elia har vært Langz' forskningsassistent, og i den eneste teksten som er datert flere år tilbake i tid (12:07 den tredje mars 1997) blir vi presentert for et etisk sett suspekt feltarbeid som de to utfører sammen i et katastrofeområde [... Teksten] er på samme tid uhyggelig og komisk; den fremviser og kommenterer det opportunistiske elementet i vitenskaper som tjener fremskrittsideen – som søker å kartlegge, definere og underlegge mennesket et kontrollerbart og overskuelig bilde.»

– Kari Løvaas, Morgenbladet
 

Forlag:
Gasspedal

ISBN:
8292523057

Utgivelsesår:
2005

Hovedkategori:
Prosa

Språk:
Svensk

Lager:
5

Sider:
32

Innbinding:
Stiftet

Pris: