Omslag: Tarnac, en forberedende handling
Jean-Marie Gleize
Tarnac, en forberedende handling

Tarnac, en forberedende handling er et møtepunkt mellom to akser: En politisk-aktuell og en geografisk-biografisk. Tarnac var i 2008 åsted for en autonom kommune som ble utsatt for et angrep av det franske antiterrorpolitiet, og hvis antatte leder, Julien Coupat, måtte sitte i fengsel i et halvt år på bakgrunn av nye ekstraordinære bestemmelser som gjør at man kan dømmes også for handlinger som kan vurderes som en forberedelse til en terroristisk handling. Tarnac er også et sted fra Jean-Marie Gleize egen barndom han stadig vender tilbake til, både konkret og i erindringen. Tarnac, en forberedende handling inngår i en syklus av bøker som alle er utkommet i serien Fiction & Cie på Éditions du Seuil, der Jean-Marie Gleize via ulike post-poetiske og post-generiske strategier forsøker å nærme seg «virkelighetens svarte tegn».
 
Jean-Marie Gleize (f. 1946) er har utgitt en rekke diktbøker og artikkelsamlinger om poesi- og litteraturteori, og har markert seg som den ledende teoretikerne for den nye franske poesien, og særlig for det han selv kaller post-poetiske praksiser. Han har tidligere vært professor i språk og litteratur ved Universitetet i Aix-en Provence, og ledet Centre d’études poétiques ved École normale supérieure i Lyon. Tarnac, un en forberedende handling er også oversatt til engelsk.

Forlag:
Audiatur

ISBN:
9788293317326

Utgivelsesår:
2015

Hovedkategori:
Poesi

Språk:
Norsk (bm)

Lager:
432

Originalens tittel:
Tarnac, un acte preparatoire

Oversetter:
Thomas Lundbo

Sider:
167

Innbinding:
Heftet

Pris: