Omslag: Om tid
Kurt Johannessen
Om tid

Denne boka fortsett der boka. ”Om det innarste” slutta. Om tid ser på dei tre tidene, fortid, notid og framtid. Den viser kvar tidene er i høve til kvarandre og korleis dei verkar inn på ein annan. Samstundes ser ein på kva form dei ulike tidene har, og kva retning dei har. Retninga og forma til notida er ikkje slik ein kanskje vanlegvis tenkjer om notida. Boka er skreve parallelt med boka ”Om potensial og energi” og dei utfyller einannan på mange vis.

Forlag:
Zeth Forlag

ISBN:
9788292172919

Utgivelsesår:
2014

Hovedkategori:
Kunst

Språk:
Norsk (nyn)

Lager:
2

Sider:
240

Innbinding:
Heftet

Pris: