Omslag: Audiatur – Festival for ny poesi 2014: Festivalpublikasjoner (intervjuer)
Tomas Espedal / Arve Kleiva / Thomas Lundbo / Jena Osman / Lisa Robertson / Karl Larsson / Fredrik Nyberg / Rodrigo Toscano / Paal Bjelke Andersen / Uljana Wolf / Franco Berardi / Julie Sten-Knudsen / Cecilia Vicuna / Beata Berggren / Sean Bonney / Peter Thörneby / Martin Högstörm / Jean-Marie Gleize / Chateaux / Jason Dodge / Cathrine Strøm / Carina Elisabeth Beddari
Audiatur – Festival for ny poesi 2014: Festivalpublikasjoner (intervjuer)

Til årets utgave av Audiatur har vi invitert tolv verk: diktsamlinger av Julie Sten-Knudsen, Fredrik Nyberg, Uljana Wolf, Sean Bonney, Lisa Robertson, Jean-Marie Gleize og Jena Osman; forlaget Chateaux; en roman av Tomas Espedal; en bok som dokumenterer Cecilia Vicunas performancer gjennom tjue år; en installasjon av Jason Dodge, og en bok om poesi som aktivistisk strategi av Franco «Bifo» Berardi.

Når vi inviterer tolv verk og ikke tolv poeter er det for å skyve poesifestivalenes oppmerksomhetsmodus over fra poeten og til poesien. Og når vi også inviterer billedkunstnere og aktivister er det for å la oppmerksomheten om poesien ikke bare gjelde boksiden og den verbale fremføringen, men også det fysiske, institusjonelle og politiske rommet poesien manifesterer seg i.

Poesiopplesningene er fortsatt omdreiningspunktene i festivalen, men vi inviterer også publikum til å være med på å gjøre den til et sted hvor vi lytter, leser og diskuterer den fremførte poesien sammen. I løpet av disse tre dagene på Bergen Kunsthall skal vi oppleve singulære utsigelser i krysningspunktet mellom verket og poetens stemme og fysiske tilstedeværelse i rommet, og et forsøk på kollektivt å etablere en plass, en samtale og et fellesskap rundt disse utsigelsene.

 

Festivalkatalogen består i år av til sammen tolv samtalebøker hvor en leser diskuterer et av de inviterte verkene, poesien og sammenhengen verket springer ut av med den som har laget det.

 

Forlag:
Audiatur

Utgivelsesår:
2014

Hovedkategori:
Prosa

Språk:
Flerspråklig

Innbinding:
Heftet

Pris: