Omslag: Audiatur – Festival for ny poesi 2014: Festivalpass

Audiatur – Festival for ny poesi 2014: Festivalpass

Til årets utgave av Audiatur har vi invitert tolv verk: diktsamlinger av Julie Sten-Knudsen, Fredrik Nyberg, Uljana Wolf, Sean Bonney, Lisa Robertson, Jean-Marie Gleize og Jena Osman; forlaget Chateaux; en roman av Tomas Espedal; en bok som dokumenterer Cecilia Vicunas performancer gjennom tjue år; en installasjon av Jason Dodge, og en bok om poesi som aktivistisk strategi av Franco «Bifo» Berardi.

Når vi inviterer tolv verk og ikke tolv poeter er det for å skyve poesifestivalenes oppmerksomhetsmodus over fra poeten og til poesien. Og når vi også inviterer billedkunstnere og aktivister er det for å la oppmerksomheten om poesien ikke bare gjelde boksiden og den verbale fremføringen, men også det fysiske, institusjonelle og politiske rommet poesien manifesterer seg i.

Poesiopplesningene er fortsatt omdreiningspunktene i festivalen, men vi inviterer også publikum til å være med på å gjøre den til et sted hvor vi lytter, leser og diskuterer den fremførte poesien sammen. I løpet av disse tre dagene på Bergen Kunsthall skal vi oppleve singulære utsigelser i krysningspunktet mellom verket og poetens stemme og fysiske tilstedeværelse i rommet, og et forsøk på kollektivt å etablere en plass, en samtale og et fellesskap rundt disse utsigelsene.

I dette forsøket er du som publikummer helt avgjørende, både som deltakende tilhører og samtalepartner.

Festivalkatalogen består i år av til sammen tolv samtalebøker hvor en leser diskuterer et av de inviterte verkene, poesien og sammenhengen verket springer ut av med den som har laget det. Dessuten gir vi ut Opprøret. Om poesi og finans av Franco «Bifo» Berardi i norsk oversettelse.

Velkommen til Bergen Kunsthall 3.-5. april.

Paal Bjelke Andersen, Carina Elisabeth Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug

Forlag:
Audiatur

Utgivelsesår:
2014

Hovedkategori:
Poesi

Lager:
150

Pris: