Omslag: Epifanier
Imants Ziedonis
Epifanier

Imants Ziedonis (1933-1913) intog alltsedan debuten vid mitten av 1960-talet en central plats i den lettiska poesin. Ziedonis, ett barn av tövädersepoken, förblev hela sitt verk igenom en av de »engagerade« och nyskapande poeterna. I detta verk intar Epifanierna en särställning. Tillkomna i början av sjuttiotalet, under en period av avskildhet från den sovjetlettiska verkligheten, är de på en gång mer intro- verta och mer expansiva. I intellektuell frihet och existentiell lekfullhet saknar de motstycke i sin tids lettiska dikt.

Redan 1978 utkom ett litet urval epifanier ut på svenska under titeln Andra sidor. Det var första gången en skön- litterär bok av en författare i Lettland, översatt direkt från lettiska, kom ut på svenska. Ziedonis återkom till epifani- genren också längre fram i sitt författarskap, och förelig- gande volym innehåller texter från 1971 till 1994.

Forlag:
Ariel Förlag

ISBN:
9789187605017

Utgivelsesår:
2013

Hovedkategori:
Prosa

Språk:
Svensk

Lager:
3

Oversetter:
Juris Kronbergs

Sider:
144

Innbinding:
Innbundet

Pris: