Omslag: SKANDO 1-3
Kristin Berget / Mara Lee / Hilde Myklebust / Katinka My Jones / Ida Säll / Tina Åmodt
SKANDO 1-3

TUR Forlag utgir i 2012-2013 bokserien SKANDO, en utforsking av kollektivteksten som metode. Med SKANDO ønsker forlaget å åpne for en kollektiv forståelse av forfatterrollen. Danske, svenske og norske forfattere bidrar i serien – det er forlagets intensjon å synliggjøre en litteratur som ikke først og fremst defineres som nasjonal, men våger å utforske språklige naboskap.

Deltakerne i bokserien er Tina Åmodt (N) og Ida Säll (S), Katinka My Jones (D) og Hilde Myklebust (N), samt Mara Lee (S) og Kristin Berget (N).

Forlag:
TUR Forlag

Utgivelsesår:
2013

Hovedkategori:
Poesi

Språk:
Flerspråklig

Lager:
97

Innbinding:
Heftet

Pris: