Omslag: The Allegory and the Archive
Vanessa Place
The Allegory and the Archive

Den første boken i serien Attåt Michro Archives, hvor norske og utenlandske skribenter, billedkunstnere og redaktører setter sammen mikroarkiver. Arbeidene ledsages av essays. Serien er engelsk-språklig.

I dette essayet, som er ment som én mulig innledning til serien, diskuterer Vanessa Place arkivet og arkivkunst i forlengelsen av Notes on Conceptualisms, som hun skrev sammen med Robert Fitterman og som ble oversatt til norsk i Audiatur – katalog for ny poesi 2009.
 

Forlag:
Forlaget Attåt

Utgivelsesår:
2011

Hovedkategori:
Prosa

Språk:
Engelsk

Innbinding:
Heftet

Pris: