Omslag: Kritiker 19: Finland
Vendela Fredricson (red.)
Kritiker 19: Finland

KRiTIKER är en ny litteraturtidskrift med Norden som arena och kritiken som uppgift: en plats i samtiden där de nordiska litteraturerna får möjlighet att brytas mot varandra, att brytas genom varandra, att bryta på varandras språk. Här möter svenska, norska, danska och finlandssvenska kritiker och författare sina egna och varandras litteraturer i essäer och recensioner.

KRiTIKER redigeras i och mellan Berlin, Skåne, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm, utkommer med fyra 128-sidiga nummer om året sedan hösten 2006.

Forlag:
Ariel Förlag

Utgivelsesår:
2011

Hovedkategori:
Tidsskrifter

Språk:
Svensk

Sider:
114

Innbinding:
Heftet

Pris: