Omslag: Program. For Example: Dix-Huit Leçons Sur La Société Industrielle (Revision 10)
Christopher Williams
Program. For Example: Dix-Huit Leçons Sur La Société Industrielle (Revision 10)

I over 20 år har Christopher Williams arbeidet med spennet som ligger mellom fotografiets posisjon som kunst og fotomediets anvendte bruk til dokumentasjon, reklame og journalistikk. Verkene rommer mengder av undertekster og temaer som sjelden er helt åpenbare men skjuler seg bak lag på lag av indisier og referanser, konnotasjoner og bakgrunnshistorier. Williams er en utpreget historieforteller, og bygger fortellingene opp gjennom en nærmest essayistisk sammenstilling av fotografier som står i et – ikke uten videre innlysende – forhold til hverandre.

Utstillingen i Bergen Kunsthall var den første større presentasjonen av i Norden, og utstillingens tittel antyder en spesifikk tilnærmingsmåte til det komplekse nettet av forbindelser.For Example: Dix-Huit Leçons Sur La Société Industrielle antyder en leksjon som omfatter de industrielle forutsetningene for fotografiets utbredelse, og som i sin tur kan overføres på samfunnet i et større perspektiv. Sammenstimlingen av løst tilknyttede hendelser i europeisk kultur (avkolonialisering, industrialisering, 68-revolusjonen) sammenstilles med oppfinnelser fra samme tidsrom som har preget fototeknologien. Den samme utstillingstittelen har vært brukt på flere ustillinger de senere årene, men ofte med et tillegg som indikerer at hver nye utstilling er et nytt forsøk: En ny revisjon. Måten tittelen innledes med «for eksempel» indikerer også den samme forsøksvise holdningen. 

Utstillingen i Bergen Kunsthall var ikke retrospektiv i tradisjonell forstand, men løftet frem ulike aspekter ved kunstnerskapet gjennom et utvalg av både nyere fotografier og eldre verk. Utstillingen dannet slik en ny revisjon av Williams pågående prosjekt.

Utstillingskatalogen samler, for første gang, et utvalg av Williams egne tekster i form av pressemeldinger. Pressemeldingene er skrevet til en rekke utstillinger i ulike byer, men inneholder kun små endringer fra den ene utstillingen til den neste. Boken inneholder også to nye tekster av John Kelsey og Diedrich Diederichsen.

Forlag:
Bergen Kunsthall

ISBN:
9788299732680

Utgivelsesår:
2010

Hovedkategori:
Kunst

Språk:
Norsk (bm)/Engelsk

Lager:
5

Sider:
80

Innbinding:
Heftet

Pris: