Omslag: Touching the Universe
Kurt Johannessen
Touching the Universe

Ei samling med armer som strekker seg. Kvart oppslag har to hender som strekker seg mot einannan. Alle sidene har himmelblå bakgrunn.

A collection of arms stretching. Each entry has two hands reaching for one another. All pages have a sky blue background colour.

Sjå nokre bilder frå boka

Forlag:
Zeth Forlag

Utgivelsesår:
2009

Hovedkategori:
Kunst

Sider:
32

Pris: