Omslag: Kritiker 12
Daniela Floman (red.)
Kritiker 12

Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender". Utgivare för nordisk kalender var Ariel, på vars stam Kritiker ympats. Med ett 129-sidigt nummer i kvartalet hoppas vi att Kritiker ska kunna vara den bestende form för en nordisk kritisk offentlighet vi för ett par år sedan efterlyste som en möjlighet.

UR INNEHÅLLET: Nils Claesson: Stillbilder ur "Om jag vore svensk" • Maria Zennström: "Om jag vore svensk". Om Nils Claesson, Sverige och Slas • Olga Tokarczuk: Linjer, plan och geometrier • Ulf Peter Hallberg: Allt detta skall du förkasta och rädda. Till Olga Tokarczuk • Ulf Peter Hallberg: Rester av maskinmänniskans värdighet • Liv Lundberg: Hemmelige vei • Jonas Brodin: PÃ¥ motorvägen: makt och mobilitet i Los Angeles • Dorthe Jørgensen: Tankebilleder og takemÃ¥der. En offentlighedsdiagnose • Tajana Brandt & Peter Mickwitz: Fjälingar och andra svavelstjärtar. Om Inger Christensen

 

Forlag:
Ariel Förlag

Utgivelsesår:
2009

Hovedkategori:
Tidsskrifter

Språk:
Svensk

Innbinding:
Heftet

Pris: