Omslag: Manlighet
Hanna Hallgren / Johan Jönson
Manlighet

Skrevet på oppdrag fra Queerlitteraturdagen i Göteborg, der den også ble framført i mai i fjor. Dette er et særtrykk i anledning opplesningen i Oslo.

J: En gång ska jag sprida strålen.

H: En gång ska jag samla strålen.

Hanna Hallgrens seneste diktbok er Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom. I desember disputerte hun med avhandlingen När lesbiska blev kvinnor. Om sin egen praksis skriver hun:

“Mitt senaste manus, hybridtexten Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom, ingÃ¥r liksom min avhandling i projektet “det transversala (tvärsgÃ¥ende) sprÃ¥ket”. Ett visionärt projekt i vilket jag undersöker gränser och överskridanden mellan fr.a. vetenskapens, poesins och litteraturkritikens stilistiker. Inspirationskällorna till projektet är och har varit mÃ¥nga, inte minst kontinentala filosofer/författare sÃ¥som Luce Irigaray, Hélène Cixous, Monique Wittig, Julia Kristeva, Jaques Derrida, Gilles Deleuze och Rosi Braidotti, men även afroamerikanska teoretiker/författare som t.ex. bell hooks, Audre Lourde och Toni Morrison. Till inspiratörerna vill jag ocksÃ¥ räkna Donna Haraway. De är alla tänkare som belyser relationer mellan tanke och känsla – och problematiserar hur och förfäktar att tänkandet rymmer (somatiska) affektsdimensioner.

De frÃ¥geställningar som jag söker hantera i “Det transversala sprÃ¥ket” har framför allt kretsat kring stilens betydelser för tänkande och kunskapsproduktion. Vad innebär det t.ex. för de humanistiska vetenskaperna om den (skriv)stil som används mer eller mindre paketeras i färdiga genrer – som PM, rapporter, uppsatser, avhandlingar? Vilka gränser skapar detta för tänkandet? Vilka slags ideologier eller vetenskapsteoretiska grundantaganden reproduceras? Hur fungerar stilen för att gestalta “sanning”? Vid flera vetenskapliga konferenser har jag sökt ställa kritiska frÃ¥gor om relationen mellan poesi och vetenskap: gÃ¥r det att tala om poesin som kunskapsproducerande, och i sÃ¥ fall hur? Och hur kan den vetenskapliga textens litteraritet analyseras? PÃ¥ vilka sätt uttrycker vetenskapliga (skriv)stilar moment av irrationalitet? “

Hanna Hallgren, “Begreppet Scarification” pÃ¥ nypoesi

Johan Jönson debuterte i 1992. Siste utgivelse: Efter arbetsschema, som han også er nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for. Da Jönson i høst ble tildelt Aftonbladets litteraturpris het det blant annet i begrunnelsen:

“Till det mest intressanta i Jönsons bok hör ambitionen att skriva fram en arbetarsubjektivitet i en senkapitalistisk och globaliserad värld. Efter arbetsschema är en arbetares dagbok. Den berättar om ett Sverige där den borgerliga blankheten härskar. Människorna serveras förakt, bÃ¥de genom den politiska retorikens ekokammare och via lönekuvertens smÃ¥slantar.

Jönsons skildringar av arbete är brutala, men rymmer ocksÃ¥ en intensiv ömhet i blicken pÃ¥ de arbetande: deras slitna kroppar, deras samtal och drömmar i rök- och fikarummen. De arbetande förtjänar att bli ihÃ¥gkomna. Efter arbetsschema vill minnas dem i deras fulla komplexitet. Hur de slet med att ge omsorg. Att de ibland kände sig som maskiner. Att de drömde om nÃ¥got mycket vackrare än sin egen djuriskhet. Och om nÃ¥got annat än det hat som slÃ¥r uppÃ¥t, inÃ¥t och nedÃ¥t. Hatet som föds när människan upplever att hon inte visas respekt. Ett hat som bÃ¥de är självförgörande, självhävdande och befriande. Kanske kan det kallas för klasshat.”

I Dagbladets oppsumeringen av fjorÃ¥rets bøker skrev Terje Thorsen om boken: “Det er mulig arbeiderromanen ikke feirer de store triumfene for tida, men arbeiderdiktningen generelt fÃ¥r en total blodtransfusjon med den mest relevante, pÃ¥trengende nødvendige diktboka jeg noen gang har lest. Ikke siden jeg første gang leste Karl Vennberg og Stig Sjödin har jeg instinktivt lengta etter en poets særegne sprÃ¥k pÃ¥ samme mÃ¥te.”

I august ga Attåt ut Att att dröngrajma av Jönson.

Johan Jönson / John Hegre / Florian Hecker: “Svalgintalandet” fra Audiatur – Festival for ny poesi 2005 (mp3).

Teksten til Svalgintalandet (pdf).

“Metoden” pÃ¥ Ett lysande namn

Forlag:
Forlaget Attåt

Utgivelsesår:
2009

Hovedkategori:
Poesi

Språk:
Svensk

Innbinding:
Heftet

Nøkkelord:
Poesi, Samtidspoesi, Audiatur, Genus

Pris: